Landlord III för dig som är driftschef

Landlord III är ett kraftfullt verktyg för att ge dig kontroll över ditt fastighetsbestånd.

Du känner säkert igen följande frågeställningar; 

  • Utför vi våra uppdrag på lovad tid?
  • Hur ser planeringen av förebyggande underhåll ut?
  • Hur mycket arbete utförs på jourtid?
  • Vilka installationer har flest felavhjälpande arbetsorder?

Landlord III löser det åt dig. Landlord III är utvecklat för att det skall vara ett lätthanterligt verktyg för dig som är driftchef. Du kan på ett enkelt sätt ta fram de rapporter och den uppföljning du behöver. Landlord III kan skapa rapporter med automatik och publicera dem på en förbestämd tid. Med hjälp av mätverktyg så får du också en analys i realtid.

Med Landlord III skapar du enkelt underhållsplaner, resursplanerar och följer upp utfall. Om du behöver göra förändringar så är det en enkel manöver. 

Landlord III innehåller marknadens mest effektiva arbetsordersystem för hantering av felanmälningar och beställningar. Dina kunder lägger in sina ärenden på webben och får återkoppling om ärendet i dess olika status allt från mottaget till avslutat. Med hjälp av planeringskalender så har du överblick på jobbens status och prioritet. På ett enkelt sätt kan du omfördela arbeten till olika utförare om så behövs. Naturligtvis så erbjuder vi fler verktyg för utföraren av arbetsorder/beställning, papper, handdator, web. 

Håller vi våra mål för energibesparing? Landlord III hjälper dig att följa upp förbrukningar av energi, värme, vatten. Avläsningar av mätare sker antingen genom manuell inläsning eller med automatik. Vi följer branschens standarder för mätaravläsningar. Uppföljningen sker mycket enkelt med rapporter och diagram. 

Landlord III är verktyget du behöver för att ha full kontroll av driften. Med några knapptryckningar så presenteras statusen i rapporter eller ännu enklare grafiskt. Här finns funktioner för det akuta underhållet och kunden kan på ett enkelt sätt registrera sitt ärende via webben. Du får en snabb överblick av vilka jobb som är akuta och vilken prioritering dessa har. Här ser du även vilken beläggning respektive utförare eller arbetsgrupp har. Du kan enkelt fördela om jobben så att du uppnår en hög effektivitet. Landlord III hjälper dig med automatik att hålla kontakt med din kund via mail.

Landlord III håller ordning på ditt förebyggande underhåll, t ex ronderingar och myndighetskrav med mera. Med hjälp av planeringskalender så få du en snabb överblick av de åtgärder som är planerade att utföra. Du kan enkelt se att underhållsåtgärderna är genomförda.

    Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.