Utbildningar

Låt helheten bli större - delta i våra utbildningar

Personalens kompetens är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att uppnå företagets mål. Vi tillhandahåller kurser som vi vet att branschen efterfrågar. Med bakgrund av detta anordnar vi ett flertal utbildningar på olika nivåer. 

Våra utbildningar vänder sig till allt från nybörjare till avancerade användare av Landlords moduler. Vi kan erbjuda skräddarsydda utbildningspaket för Ditt företag/organisation samtidigt som vi också erbjuder schemalagda kurser som är öppna för alla våra kunder

  <br>

  Kurserna hålls alltid av verksamhetskunniga utbildare med goda erfarenheter och kunskaper om såväl Landlord III som verksamhetsanknutet kunnande inom Facility Management.

  Genom mer utbildning uppnår Du bl a följande:
  • Din motivation ökar med ökat kunnande.
  • Du kan bättre utnyttja programmets funktionalitet.
  • Du får bättre självförtroende.
  • Du får högre kvalitet på utfört arbete.
  • Du ökar din produktivitet.
  • Du minskar supportbehovet.

  Förverkliga era och framtidens kunskapslösningar tillsammans med oss!

  För att se när kurserna går, se vårt kursschema.

   Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.